Uchwalono kryteria naboru

kryteria naboru

Rada Miasta Kraków przyjęła uchwałę, w której określone zostały kryteria naboru do mieszkań na osiedlu przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej, dostępnych w ramach Programu Mieszkanie Plus.

Na podstawie tych kryteriów każdy złożony wniosek otrzyma odpowiednią liczbę punktów.  Z racji na to, ze zazwyczaj wniosków jest więcej niż dostępnych mieszkań – osoby z największą liczbą punktów będą miały pierwszeństwo „w kolejce” po lokale.

Pełny tekst uchwały znajduje się TUTAJ. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady:

• Pierwszeństwo w naborze będą miały rodziny z dziećmi; za każde dziecko przyznawane będzie 5 punktów.
• Tyle samo punktów zostanie przyznanych w przypadku każdej osoby pełnoletniej, która nie ukończyła 35 roku życia.
• Ta sama osoba będzie mogła liczyć na dodatkowe 5 punktów, jeżeli ukończyła studia wyższe.
• Również 5 punktów otrzyma kandydat na najemcę, który rozlicza się z podatku dochodowego w Krakowie.
• Dodatkowo punkty będą mogły otrzymać osoby: niepełnosprawne, seniorzy oraz repatrianci.
• Radni postanowili też dać pierwszeństwo osobom, które w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru złożyły wniosek o mieszkanie komunalne, jednak został on odrzucony z powodu posiadania tytułu prawnego do lokalu.

Kiedy już rozpocznie się nabór, trzeba będzie złożyć wniosek i kilka dokumentów, w tym m.in. zaświadczenie o zarobkach. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie sporządzona imienna lista. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku (data i godzina).