481 mieszkań na krakowskich Klinach czeka na najemców-nabór rusza 31 maja 2021 roku!

 31 maja rozpocznie się rekrutacja do mieszkań powstających w Krakowie w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Składający się z dwóch etapów nabór będzie polegał na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów społecznych oraz sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej. Wnioski o najem mieszkania będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.krakow.mdr.pl

Nabór potrwa do 20 czerwca. W tym czasie wszyscy zainteresowani zamieszkaniem na osiedlu powstającym przy ulicy Anny Szwed – Śniadowskiej w Krakowie będą mogli złożyć wniosek. Każdy wnioskujący będzie musiał także w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające deklarowane informacje.  Załączając np.: oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego na terenie Krakowa czy oświadczenie o posiadaniu książeczki mieszkaniowej wydanej przed  23 października 1990 r.

Mieszkania bez kredytu

Cena zakupu metra kwadratowego mieszkania w Krakowie jest bardzo wysoka, a to oznacza że wiele osób oraz rodzin nie może pozwolić sobie na własne mieszkanie.  Nasza oferta skierowana jest właśnie do nich. Proponujemy długoterminowy, stabilny najem instytucjonalny bez konieczności zaciągania ogromnego, wieloletniego zobowiązania finansowego. Nie trzeba posiadać zdolności kredytowej, wkładu własnego, ani środków na wykończenie lokalu. Mieszkania przekazujemy najemcom wykończone w  standardzie podstawowym. Wystarczy urządzić kuchnię i wnieść meble, by móc wygodnie mieszkać. podkreśla Krystyna Wąchała – Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

W ostatnich latach Gmina Miejska Kraków poczyniła duże nakłady na zwiększenie zasobu mieszkaniowego poprzez realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. Z punktu widzenia samorządu to bardzo ważne, aby potrzeby mieszkaniowe były zaspokajane na bieżąco. Miasto analizuje także możliwości przyjęcia nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, które mają się przyczynić do poprawy standardu życia mieszkańców. Realizacja programu „Mieszkanie Plus” w Krakowie będzie stanowić uzupełnienie intensywnych działań podejmowanych przez miasto w zakresie mieszkalnictwa, wypełniając lukę pomiędzy budownictwem komercyjnym i komunalnym. W związku z tym zachęcam już teraz osoby zainteresowane naborem do zbierania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów pierwszeństwa określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa i zaznaczam, iż powinny być one przedłożone w formie ich oryginałów lub potwierdzonych notarialnie kopii – wyjaśnia Andrzej Poznański – dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa.

Pierwszeństwo w naborze

Kryteria pierwszeństwa obowiązujące w naborze do mieszkań przy ul. Anny Szwed – Śniadowskiej ustaliła Rada Miasta Krakowa przyjmując uchwałę w tej sprawie. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć mi.in.: rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35 roku życia, absolwenci wyższych uczelni, rozliczający się z podatku dochodowego w Krakowie, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz posiadacze książeczek mieszkaniowych. Liczba punktów przyznana wnioskującemu zależeć będzie od stopnia, w jakim spełnia przyjęte przez samorząd kryteria. Za drugą część naboru odpowiada spółka PFR Nieruchomości S.A.. Polega ona na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej, czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG InfoMonitor.

 Średnia stawka czynszu oferowanych mieszkań będzie wynosiła 28,85 zł./mkw. Pozostałe opłaty mieszkaniowe to: własne rachunki (każde mieszkanie ma indywidualne liczniki) oraz opłata eksploatacyjna: 5,5 zł/mkw. Inwestycja przy ul. Anny Szwed – Śniadowskiej zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Jest to możliwe dzięki włączeniu się krakowskiego samorządu w proces naboru przyszłych najemców mieszkań. Szacuje się, że wysokość dopłaty dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 530 złotych miesięcznie.

Spółka PFR Nieruchomości na terenie Małopolski realizuje kolejną inwestycję mieszkaniową. Jest to 130 mieszkań na Polanie Szaflarskiej w Nowym Targu. Budowa ma zakończyć się pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Poza inwestycjami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, PFR Nieruchomości S.A. oferuje blisko 250 mieszkań w krakowskich inwestycjach Funduszu Mieszkań na Wynajem. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym średni, przekraczający 90 % poziom wynajęcia mieszkań przy ulicy Drukarskiej i ulicy Polonijnej.

 

Więcej informacji na:

www.mplus.pl

www.nieruchomosci.pfr.pl