Informacja dla Wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu naboru

osiedle mieszkań Kraków

ZASADY WERYFIKACJI CZYNSZOWEJ_26 kwietnia 22 – POBIERZ BROSZURĘ!

 

Szanowni Wnioskodawcy!

Uprzejmie informujemy, że spółka PFR Nieruchomości S.A. zakończyła ostatnią fazę analiz wydolności osiedlowej kanalizacji deszczowej, które zostały zlecone niezależnym ekspertom technicznym. Czas poświęcony na weryfikację instalacji był niezbędny do oceny możliwości zasiedlenia lokali mieszkalnych i – docelowo – zagwarantowania Państwu komfort zamieszkania. Jako Spółka poczuwamy się bowiem do odpowiedzialności za utrzymywanie wysokich standardów jakościowych każdej z naszych inwestycji, a tym samym – za warunki życia wszystkich Najemców.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono zasadność dokonania prac naprawczych osiedlowego systemu kanalizacji deszczowej. W przypadku ich realizacji należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami drogowymi wewnątrz osiedla. O zakresie ewentualnych prac i terminie ich zakończenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy Państwa przeprosić za ewentualne niedogodności, z jakimi mogło wiązać się dla Państwa przesunięcie terminu II etapu naboru, a także podziękować za wyrozumiałość.

Jednocześnie pragniemy ponownie podkreślić, że wyniki I etapu pozostają wiążące. Drugi etap naboru rozpoczniemy w maju br., wysyłając do Państwa droga mailową (na adres, który podaliście Państwo we wniosku o mieszkanie) link do elektronicznego formularza, w którym podają Państwo przychody i zobowiązania swojego gospodarstwa domowego. Przebieg całego procesu weryfikacji czynszowej został opisany w załączonej broszurze informacyjnej.

Z wyrazami szacunku,

PFR Nieruchomości S.A.