Dopłaty do czynszu będą wyższe

dopłaty do czynszu

9 marca Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poinformował o zmianach w programie dotyczących zwiększenia wymiaru dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Obecnie waloryzacja dopłat odbywa się w oparciu o aktualny wskaźnik kosztu budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w poszczególnych regionach Polski.  Natomiast zgodnie z ogłoszoną przez ministerstwo propozycją zmian, stawka czynszu najmowanego lokalu będzie weryfikowana. Jeśli w okresie od poprzedniej weryfikacji uległa ona zmianie, dopłata zostanie podniesiona. Kwota wsparcia ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do stawki czynszu, jednak maksymalnie o wartość inflacji. Ministerstwo zapowiada wdrożenie tego wsparcia w czerwcu br.

Dopłatami do czynszu są objęte wszystkie inwestycje finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. W ramach tego programu najemcy otrzymują co miesiąc dopłaty przez okres 15 lat. Obecnie z takiego wsparcia korzysta blisko 1700 rodzin, czyli ponad 60% najemców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Dopłaty otrzymują wszyscy, których zarobki netto nie przekraczają poniższych limitów dla gospodarstw domowych (osoby, które zarabiają więcej, nie otrzymują dopłat).

1-osobowego 100% 6346,15 zł 6346,15 zł na osobę
2-osobowego 140% 8884,61 zł 4442,31 zł na osobę
3-osobowego 180% 11423,07 zł 3807,69 zł na osobę
4-osobowego 220% 13961,53 zł 3490,38 zł na osobę
5-osobowego 260% 16499,99 zł 3299,99 zł na osobę
6-osobowego 300% 19038,45 zł 3173,07 zł na osobę