Powołany w 2017 roku Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju realizuje inwestycje mieszkaniowe na terenie całej Polski – nie tylko w największych miastach, ale także w tych średniej wielkości. Inwestycje – realizowane na zasadach rynkowych – powstają głównie we współpracy z samorządami, ale także ze spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi.