Nabór wniosków

Etap 1

Przyjmowanie wniosków o mieszkania w Krakowie już się zakończyło. Obecnie trwa ich weryfikacja przez lokalny samorząd i przyznawanie punktów za kryteria społeczne.

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej. Nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz wpłatę wyższej, a więc 6-cio miesięcznej kaucji. Natomiast osoby, które chcą wpłacić kaucję minimalną (3-miesięczną) muszą udokumentować swoją zdolność czynszową. Wszyscy, obowiązkowo, składają oświadczenia dot. swojej sytuacji finansowej (dochodów i zobowiązań) oraz przechodzą weryfikację w BIG InfoMonitor oraz KRD. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo raty na meble. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.

Ile kosztuje najem?

Dopłaty do czynszu

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Najemcy lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus pobierają obecnie od ok. 100 do ponad 800 zł miesięcznie. Szacuje się, że w Krakowie dopłaty, przy 4-osobowej rodzinie, wyniosą nawet do 530 zł miesięcznie. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze. Jeżeli chcesz sprawdzić szacunkową wysokość dopłat (pamiętaj, że zależą one od Twojej indywidualnej sytuacji), przejdź do sekcji „Mieszkania”; w opisie każdego mieszkania będzie też informacja o kwestiach finansowych.

Opłaty za mieszkanie

Czynsz najmu, czyli opłata za korzystanie z lokalu. W Krakowie wyniesie średnio 28,85 zł/mkw.


Rachunki, czyli opłaty niezależne od nas (ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych).


Zaliczka na koszty eksploatacji 5,5 zł/mkw. za: utrzymanie części wspólnych, ich konserwację i naprawę. Poniżej opisujemy to szczegółowo:

 • Energia elektryczna (oświetlenie zewnętrzne dróg, chodników, parkingów zewnętrznych, korytarzy, klatek schodowych)
 • Ogrzewanie klatek schodowych,
 • Woda (np.: do podlewania roślin na patio)
 • Utrzymanie zieleni, zakup, naprawa i wymiana: oświetlenia i oznakowania
 • Sprzątanie: ciągów komunikacyjnych zewnętrznych (chodniki, place, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do parkingów), parkingu zewnętrznego, klatek schodowych, korytarzy, parkingów wewnętrznych, mycia okien, deratyzacji
 • Odśnieżanie (m.in. ciągów komunikacyjnych, parkingów zewnętrznych, dróg dojazdowych do parkingów) oraz odprowadzanie wody deszczowej i roztopów
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty
 • Przeglądy ogólnobudowlane (wymagane przepisami prawa)
 • Przeglądy gwarancyjne, serwis kotłowni, przeglądy instalacji przeciwpożarowych, uzdatnianie wody, separatory, badanie wind, wentylacji, etc. oraz koszty materiałów do konserwacji tych instalacji
 • Koszty corocznego przeglądu technicznego mieszkania
 • Instalacja urządzeń niezbędnych do dostosowania nieruchomości do aktualnych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Ile pieniędzy na początek?

Nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

Kaucja

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 3-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 6-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.


Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


Wyposażenie

Mieszkania na osiedlu przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej są już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Na osiedlu w Krakowie przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej początkowo zaproponujemy Ci umowę najmu instytucjonalnego. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych, związanych z wyodrębnianiem lokali i zakładaniem Ksiąg Wieczystych. Wówczas umowa najmu instytucjonalnego ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron, a w tym samym dniu zostanie zawarta umowa najmu z DDW (w formie aktu notarialnego).