jak zostać Najemcą?

Składasz oświadczenia o przychodach i zobowiązaniach twojego gospodarstwa domowego. Jeżeli w nowym mieszkaniu ma mieszkać małżeństwo z dziećmi i babcia, trzeba podać zarobki obojga małżonków, świadczenia typu 800+ oraz emeryturę babci. Zobowiązania to po prostu wasze stałe wydatki, np. prywatne przedszkole, opieka medyczna, spłata karty kredytowej, rata za meble itp.

Dostarczasz dokumenty potwierdzające dane o przychodach (np. zaświadczenie od pracodawcy).

Sprawdzamy cię w bazach informacji finansowej. Musisz mieć „czystą kartę” w Krajowym Rejestrze Długów oraz dobrą historię w BIG InfoMonitor. Jeżeli np. zalegałeś powyżej 90 dni z ratą kredytową lub nie płaciłeś alimentów, nie będziemy mogli wynająć ci mieszkania.

ile kosztuje najem?
CZYNSZ

To opłata za korzystanie z lokalu. Stawki czynszu ogłaszamy przed startem naboru. Zazwyczaj są zbliżone do stawek rynkowych. Jeśli skorzystasz z programu dopłat „Mieszkanie na Start”, czynsz będzie pomniejszony o kwotę dopłaty.

RACHUNKI

Każde mieszkanie posiada własne liczniki za prąd, wodę, ogrzewanie, itp. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Te opłaty nie są zależne od nas.

EKSPLOATACJA

To koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczą przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Szczegółowo opisaliśmy je poniżej:

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na drobne remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

ile pieniędzy potrzebujesz na start?
Kaucja

2-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu, czyli po otrzymaniu kluczy. Opłacasz również zaliczkę na koszty eksploatacji oraz na opłaty licznikowe.

Inne

Mieszkanie musi być ubezpieczone. Możesz przystąpić do ubezpieczenia grupowego (zazwyczaj jest to koszt poniżej 50 zł) lub wykupić polisę samodzielnie.

Pierwsze umowy z najemcami są zawsze podpisywane na 24 miesiące i są to umowy o najem instytucjonalny. Obecni najemcy mieszkań, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus będą mogli stać się ich właścicielami. Możliwość wykupu będzie dostępna w dwóch wariantach:

• zakupu mieszkania od PFR Nieruchomości (za gotówkę, na kredyt hipoteczny). Najemca staje się właścicielem z chwilą podpisania aktu notarialnego

• zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Jest to oferta PFR Nieruchomości. Najemca, podpisując umowę najmu z dojściem do własności płaci czynsz DDW, który zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem mieszkania. Po 25 latach staje się właścicielem mieszkania.

Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy najemcy zamieszkujący na jednym z 14 osiedli, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Najemcy, którzy chcą wykupić mieszkanie na własność, będą musieli spełnić kryteria finansowe. W przypadku kredytu – zgodnie z kryteriami banku udzielającego kredytu. Najemcy, którzy będą chcieli zawrzeć umowę najmu z dojściem do własności, będą musieli posiadać tzw. zdolność czynszową oraz zostać pozytywnie zweryfikowani w BIG InfoMonitorze oraz Krajowym Rejestrze Długów.

Możliwość wykupu będzie dostępna w Gdyni, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Dębicy, Zamościu, Świdniku, Nowym Targu, Łowiczu, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Wrześni, Krakowie, Katowicach, Radomiu. Oferta zostanie skierowana do najemców 14 osiedli. Możliwością wykupu zostanie objętych 2857 mieszkań.

Informacje na temat warunków oraz terminy, w których ta opcja zostanie zaproponowana, zostaną przekazane Najemcom poszczególnych inwestycji w pierwszym możliwym terminie.

Częste pytania

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

WALORYZACJI PODLEGA RÓWNIEŻ KAUCJA!

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Odziedziczyłem mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Tak.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Kto pokryje koszt notariusza?

W przypadku umów najmu instytucjonalnego: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Co do zasady nie. Zgodnie z zapisami umowy, po zakończeniu najmu powinieneś usunąć zmiany i przywrócić mieszkanie do stanu pierwotnego (jeżeli tego nie zrobisz, wykonamy to sami, ale na Twój koszt). Zawsze możesz jednak napisać do nas wniosek o indywidualne rozpatrzenie sprawy.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Jeżeli Twoje dzieci nadal z Tobą mieszkają, mogą kontynuować najem, jednak będą musiały przejść weryfikację czynszową.

Czy zaliczka na opłaty eksploatacyjne może się zmienić?

Tak. Jest to zaliczka na koszty utrzymania osiedla, takie jak: sprzątanie i ogrzewanie klatek schodowych, odśnieżanie terenu, oświetlenie chodników i parkingu, utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedla, przeglądy mieszkań, praca administratora, etc. Jeżeli zmienią się stawki naszych dostawców / wykonawców, zmienią się również zaliczki na koszty eksploatacji.

Nie zakwalifikowałem się do dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Czy mogę spróbować ponownie?

Wniosek o dopłaty składasz co roku. Ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić, gmina raz w roku sprawdza, czy Twoje obecne zarobki mieszczą się w limicie. Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych. My również nie stawiamy takich wymagań.