Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Jeśli tak, sprawdź ofertę rynkowej części programu Mieszkanie Plus.

Kryteria naboru

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową. Twoje dochody muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Pamiętaj, że dochody to nie tylko twoje zarobki; to także świadczenia typu 500+.

Kto ma pierwszeństwo w Krakowie?

  • Posiadacze wkładu oszczędnościowego, gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa – wystawiona do dnia 23 października 1990 roku (5 pkt)
  • Rodziny z dziećmi (5 pkt za każde dziecko)
  • Młodzi dorośli, w wieku 18 – 35 lat (5 pkt)
  • Absolwenci wyższych uczelni (5 pkt)
  • Osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Krakowie (5 pkt)
  • Osoby z niepełnosprawnościami (osoby do 16 r.ż. – 8 pkt, osoby powyżej 16 r.ż. – 8 pkt jeśli niepełnosprawność jest w stopniu znacznym, a 5 pkt jeżeli w umiarkowanym)
  • Seniorzy mający ukończone 65 lat (8 pkt)
  • Repatrianci (5 pkt)
  • Osoby, które w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru złożyły wniosek o mieszkanie komunalne, jednak został on odrzucony z powodu posiadania tytułu prawnego do lokalu (5 pkt)

Jeżeli zatem jesteście rodziną z dwójką dzieci i macie nie więcej niż 35 lat, Wasz wniosek otrzyma 20 punktów (po 5 punktów za każde z dzieci i po 5 punktów za każdego z rodziców ze względu na wiek poniżej 35 lat). Niezależnie od tego, czy oboje rozliczacie PIT w Krakowie, czy tylko jedno z Was – otrzymujecie za to 5 pkt. Suma Waszych punktów to 25.

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Na osiedlu w Krakowie przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej początkowo zaproponujemy Ci umowę najmu instytucjonalnego. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych, związanych z wyodrębnianiem lokali i zakładaniem Ksiąg Wieczystych. Wówczas umowa najmu instytucjonalnego ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron, a w tym samym dniu zostanie zawarta umowa najmu z DDW (w formie aktu notarialnego).

Jak przebiega nabór?

Etap 1

Przyjmowanie wniosków (będzie można wypełnić je online lub przyjść do punktu informacyjnego) oraz ich weryfikacja i przyznanie odpowiedniej punktacji (jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria pierwszeństwa).

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej. Nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz wpłatę wyższej, a więc 6-cio miesięcznej kaucji. Natomiast osoby, które chcą wpłacić kaucję minimalną (3-miesięczną) muszą udokumentować swoją zdolność czynszową. Wszyscy, obowiązkowo, składają oświadczenia dot. swojej sytuacji finansowej (dochodów i zobowiązań) oraz przechodzą weryfikację w BIG InfoMonitor oraz KRD. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo raty na meble. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.