NABÓR NAJEMCÓW

falka PFR Nieruchomości

Nabór najemców został już zakończony; wpłynęło 2576 wniosków.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego, jeśli jesteś zainteresowany mieszkaniem do wynajęcia.

JAK WERYFIKUJEMY OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ?

Sprawdzamy, czy masz zdolność czynszową, tj. czy będziesz w stanie płacić czynsz i rachunki. Osoby, które udokumentują swoją zdolność czynszową, mogą wpłacić niższą, 2-miesięczną kaucję. Natomiast osoby, które zadeklarują, że po podpisaniu umowy

najmu wpłacą wyższą, 4-miesięczną kaucję składają tylko oświadczenia o swoich dochodach i zobowiązaniach. I tylko na podstawie tych oświadczeń określamy ich zdolność czynszową. Obowiązkowa dla wszystkich jest weryfikacja w BIG InfoMonitor i KRD.


DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić).

Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

W Krakowie, 4-osobowa rodzina otrzyma nawet 711 zł miesięcznie takiego wsparcia. Z dopłat można korzystać przez 15 lat.

Kalkulator dopłat

Dopłata:

DODATKI MIESZKANIOWE

Możesz pobierać oba świadczenia: dopłatę do czynszu i dodatek mieszkaniowy. W lipcu 2021 r. zmieniły się przepisy o dodatkach.

Z nowymi zasadami można się zapoznać na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii>>.

Szerszych informacji w tej sprawie należy zasięgnąć w lokalnym urzędzie gminy; to gminy odpowiadają za przyznanie takiego dodatku i jedynie tam można załatwić związane z nim formalności.

ILE KOSZTUJE NAJEM?

zasady najmu czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu.

zasady najmu rachunki

Rachunki. Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.

zasady najmu z weryfikacją czynszową

Zaliczka na koszty eksploatacji. Jest to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczy przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Średnia stawka eksploatacji wynosi 6,25 zł/mkw. Składowe tej opłaty szczegółowo opisaliśmy poniżej:

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ NA POCZĄTEK?

Nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

zasady najmu kaucja

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 2-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 4-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

zasady najmu czynsz

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

zasady najmu wyposażenie

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Najem czy własność?

Pierwsze umowy z najemcami są zawsze podpisywane na 24 miesiące i są to umowy o najem instytucjonalny. Obecni najemcy mieszkań, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus będą mogli stać się ich właścicielami. Możliwość wykupu będzie dostępna w dwóch wariantach:

• zakupu mieszkania od PFR Nieruchomości (za gotówkę, na kredyt hipoteczny, na bezpieczny kredyt 2%). Najemca staje się właścicielem z chwilą podpisania aktu notarialnego

• zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Jest to oferta PFR Nieruchomości. Najemca, podpisując umowę najmu z dojściem do własności płaci czynsz DDW, który zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem mieszkania. Po 25 latach staje się właścicielem mieszkania.

Z oferty będą mogli skorzystać wszyscy najemcy zamieszkujący na jednym z 14 osiedli, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Najemcy, którzy chcą wykupić mieszkanie na własność, będą musieli spełnić kryteria finansowe. W przypadku kredytu – zgodnie z kryteriami banku udzielającego kredytu. Zainteresowani skorzystaniem z oferty bezpiecznego kredytu 2% muszą spełnić także warunki określone w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Najemcy, którzy będą chcieli zawrzeć umowę najmu z dojściem do własności, będą musieli posiadać tzw. zdolność czynszową oraz zostać pozytywnie zweryfikowani w BIG Infomonitorze, oraz Krajowym Rejestrze Długów.

Możliwość wykupu będzie dostępna w Gdyni, Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Dębicy, Zamościu, Świdniku, Nowym Targu, Łowiczu, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Wrześni, Krakowie, Katowicach, Radomiu. Oferta zostanie skierowana do najemców 14 osiedli. Możliwością wykupu zostanie objętych 2857 mieszkań.

Informacje na temat warunków oraz terminy, w których ta opcja zostanie zaproponowana, zostaną przekazane najemcom poszczególnych inwestycji w pierwszym możliwym terminie.

Częste pytania

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

WALORYZACJI PODLEGA RÓWNIEŻ KAUCJA!

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Już po podpisaniu umowy najmu odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Kto pokryje koszt notariusza?

W przypadku umów najmu instytucjonalnego: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Jeżeli Twoje dzieci nadal z Tobą mieszkają, mogą kontynuować najem, jednak będą musiały przejść weryfikację czynszową.

Czy zaliczka na opłaty eksploatacyjne może się zmienić?

Tak. Jest to zaliczka na koszty utrzymania osiedla, takie jak: sprzątanie i ogrzewanie klatek schodowych, odśnieżanie terenu, oświetlenie chodników i parkingu, utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedla, przeglądy mieszkań, praca administratora, etc. Jeżeli zmienią się stawki naszych dostawców / wykonawców, zmienią się również zaliczki na koszty eksploatacji.

Nie zakwalifikowałem się do dopłat z programu „Mieszkanie na Start”. Czy mogę spróbować ponownie?

Wniosek o dopłaty składasz co roku. Ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić, gmina raz w roku sprawdza, czy Twoje obecne zarobki mieszczą się w limicie. Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. W 2022 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 6346,15 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 11423,07 zł.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych. My również nie stawiamy takich wymagań.