Nabór wniosków w Krakowie już się zakończył; wpłynęło 2576 zgłoszeń, a na finalnej liście znalazło się 739 gospodarstw domowych. Nie zdążyłeś wziąć udziału w naborze? Dopisz się do listy rezerwowej. Jeżeli zostaną nam wolne lokale, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy Cię do złożenia dokumentów do weryfikacji czynszowej. Zasady weryfikacji znajdziesz w broszurze:

DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy krakowskiego osiedla mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. 4-osobowa rodzina w Krakowie, zajmująca lokal o pow. 71 mkw., może liczyć nawet na 595 zł miesięcznie. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

ILE KOSZTUJE NAJEM?
CZYNSZ NAJMU

Opłata za korzystanie z lokalu. W Krakowie wyniesie średnio 28,85 zł/mkw. Czynsz jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez GUS. Od czynszu są odejmowane dopłaty z programu „Mieszkanie na Start”. Wnioski o dopłaty będzie przyjmowało – po 5 września br. – Krakowskie Centrum Świadczeń (budynek UM przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie). Więcej >>

WŁASNE RACHUNKI

Każde mieszkanie ma liczniki. Płacisz tylko za to, co sam zużyjesz (ogrzewanie, dostawy energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych). Pamiętaj, że są to opłaty niezależne od nas.

EKSPLOATACJA POW. WSPÓLNYCH

Zaliczka na koszty eksploatacji wyniesie w Krakowie 5,5 zł/mkw. Jest to opłata za utrzymanie części wspólnych, ich konserwację i naprawę.

GARAŻE I KOMÓRKI LOKATORSKIE

W budynkach A4, A5, B6, B7, B8 – nie będzie możliwości najmu garaży podziemnych ani komórek lokatorskich do momentu zakończenia prac naprawczych. W tym czasie z miejsc postojowych naziemnych będzie można korzystać bezpłatnie. W budynkach A1, A2, A3 – będą dostępne garaże podziemne. Cena najmu miejsca to 150 zł/m-c. W tych budynkach będzie można również wynająć komórkę lokatorską (70 zł/m-c). Z miejsc postojowych naziemnych będzie można korzystać bezpłatnie do czasu zakończenia prac naprawczych realizowanych w pozostałych budynkach. Więcej informacji>>

EKSPLOATACJA POW. WSPÓLNYCH TO M.IN.: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną
ILE PIENIĘDZY NA POCZĄTEK?
KAUCJA

3- lub 6-krotność miesięcznego czynszu. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Uwaga! Kaucja, tak jak czynsz, podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji.

CZYNSZ

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

WYPOSAŻENIE

Mieszkania są już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

CZĘSTE PYTANIA

Czy w Krakowie będzie opcja DDW (dojście do własności)?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Na osiedlu w Krakowie przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej początkowo (na 24 miesiące) zaproponujemy Ci umowę najmu instytucjonalnego. Jeżeli inwestycja w Krakowie – decyzją inwestora – zostanie przeznaczona do opcji DDW, będziemy mogli ją zaoferować po zakończeniu procesów administracyjnych (w tym wyodrębnienia lokali). Uwaga! Nie jesteśmy w stanie zagwarantować konkretnego terminu, jednak zazwyczaj takie decyzje zapadają w ciągu ok. 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Czy podpisując umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW), od razu staję się właścicielem mieszkania?

Nie. Do własności dochodzisz stopniowo. Przykład: jeżeli umowa, którą Ci zaproponujemy, będzie obejmowała okres 25 lat, staniesz się właścicielem po 25 latach. A co się stanie, jeżeli podpiszesz umowę na 25 lat, a po 10 latach będziesz chciał wpłacić całą cenę mieszkania i stać się właścicielem? Jest to możliwe, o ile Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju (który finansuje budowę naszych inwestycji) wyda na to zgodę.

Czy mogę dojść do własności w ciągu 5 lat?

Mieszkania z filaru rynkowego są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dlatego oferujemy stopniowe dochodzenie do własności.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą lokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

 • W przypadku umów najmu z DDW: Koszty sporządzenia przez notariusza oświadczenia o poddaniu się egzekucji pokrywa najemca. Koszty sporządzenia aneksu i jego wypisów ponosi w 50% najemca, a w 50% my (my pokrywamy 100% tylko w przypadku, jeżeli korzystasz ze wskazanego przez nas notariusza).
 • W przypadku umów najmu bez DDW: jeżeli korzystasz z notariusza wskazanego przez nas, pokrywamy 100% kosztów. Jeżeli sam wybrałeś notariusza – 100% kosztów pokrywasz Ty. Będą to koszty: sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Ile mam czasu na podjęcie decyzji o przystąpieniu do umowy najmu z DDW?

Tyle, ile potrzebujesz. Aktualne przepisy nie przewidują żadnego terminu na zawarcie umowy najmu z DDW. Możesz po kilku czy nawet kilkunastu latach najmu instytucjonalnego zdecydować się na podpisanie umowy najmu z DDW. Jeżeli przepisy w tej sprawie miałyby się zmienić (a nie ma takich planów), powiadomimy Cię odpowiednio wcześniej.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Tak, ale w tym przypadku będzie ono musiało przejść badanie zdolności czynszowej.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu ?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu tej umowy.

Po kilku latach najmu zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Jestem najemcą i chcę przystąpić do umowy najmu z DDW. Czy muszę wpłacić drugą kaucję?

Nie. Kaucja, którą wpłaciłeś przy podpisywaniu umowy najmu instytucjonalnego, zostanie zaliczona na poczet kaucji związanej z Twoją nową umową, czyli umową najmu z DDW. Wysokość kaucji w Umowach DDW odpowiada trzykrotności czynszu.

Po kilku latach postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

Uwaga! Waloryzacja obejmuje również kaucję!